Στοιχεία επικοινωνίας

Σταμπουλής Ε.Π.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ - ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ ΕΙΔΩΝ 

2ο χλμ Νάουσας - Σ.Σ. Νάουσας
Τ.Θ. 6, 592 00 Νάουσα

ΤΗΛ. 2332026904, 2332021981, FAX 2332021981

    info@staboulis.gr    

oreino@otenet.gr

    www.oreino-vermiou.gr

©Σταμπουλής Ε.Π.Ε. - Παραγωγή & Εμπορία Γαλακτοκομικών Προϊόντων
2οχλμ Νάουσας - Σ.Σ. Νάουσας - τηλ. 2332026904 - fax 2332021981 -